Программа экзаменов (старая) для юношей и девушек с 15 лет

Программа экзаменов (старая) для юношей и девушек с 15 лет

10 КЮ
 1. Миги ханми но камаэ
 2. Хидари ханми но камаэ
 3. Сейдза хо
 4. Сикко хо
 5. Укэми вадза:
  • кохо укэми
  • ёко укэми
  • зэмпо укэми 1
  • кохо кайтэн укэми
  • зэмпо кайтэн укэми
9 КЮ
 1. Тай но хэнко (1, 2)
 2. Хирики но ёсей (1, 2)
 3. Суматцу доса (1, 2)
 4. Тай но хэнко рэндзоку доса (1, 2)
 5. Нибан рэндзоку доса
 6. Тай сабаки ирими-тэнкан
 7. Укэми вадза:
  • кататэ кохо укэми
  • риотэ кохо укэми
  • зэмпо укэми 2
  • зэмпо хяку укэми
 8. Сомэн ути — иккадзё осаэ 1
8 КЮ
 1. Кататэ моти — тай но хэнко 1,2
 2. Моротэ моти — хирики но ёсей 1,2
 3. Кататэ моти — тай но хэнко рэндзоку доса 1,2
 4. Кататэ моти — тай но хэнко кайтэн доса
 5. Сомэн ути — тай но хэнко рэндзоку доса 1,2
 6. Сомэн ути — тай но хэнко кайтэн доса
 7. Сомэн ути — иккадзё осаэ 2
7 КЮ
 1. Кататэ моти — тай но хэнко 1,2
 2. Моротэ моти — хирики но ёсей 1,2
 3. Риотэ моти — суматцу доса 1,2
 4. Кататэ моти — сихо нагэ 1,2
 5. Кататэ моти — никадзё осаэ 1,2
 6. Сомэн ути — котэ гаэси 1,2
6 КЮ
 1. Кататэ моти — тай но хэнко 1, 2
 2. Моротэ моти — хирики но ёсей 1, 2
 3. Риотэ моти — суматцу доса 1, 2
 4. Сомэн ути — санкадзё осаэ 1, 2
 5. Кататэ моти — сокумэн ирими нагэ 1
 6. Сомэн ути — сомэн ирими нагэ 1, 2 оё
 7. Сомэн ути — котэ гаэси оё
 8. Сувари вадза сомэн ути — иккадзё осаэ 1, 2
5 КЮ
 1. Тай но хэнко ичи/ни (sotai)
 2. Хирики ичи/ни (sotai)
 3. Шуматсу доса ичи/ни (sotai)
 4. Шомэн учи никадзё осаэ ичи
 5. Ёкомэн учи икадзё осаэ ичи/ни
 6. Шомэн учи хиджи шимэ ичи/ни
 7. Шомэн учи ёнкадзё осаэ ичи/ни
 8. Ёкомэн учи шихо нагэ ичи
 9. Кокю нагэ 6 форм
4 КЮ
 1. Тай но хэнко ичи/ни (сотай)
 2. Хирики ичи/ни (сотай)
 3. Шуматсу доса ичи/ни (сотай)
 4. Шомен учи никадзё осаэ ни
 5. Ёкомен учи шихо нагэ ни
 6. Гамен цуки хидзи осаэ ичи
 7. Риоте мочи тенчи нагэ ичи
 8. Ушироваза риоте мочи сокумен ирими нагэ
 9. Мунэ мочи хидзи шимэ ичи/ни
 10. Сувари ваза риотэ мочи кокю хо ичи/ни
 11. Шитей вадза
  • Кататэ мочи шихо нагэ ичи/ни
  • Шомэн учи иккадзё осаэ ичи/ни
  • Кататэ мочи никадзё осаэичи/ни
  • Шомен учи санкадзё осаэ ичи/ни
  • Кататэ мочи сокумэн ирими нагэ ичи/ни
  • Ёкомэн учи шомэн ирими нагэ ичи/ни
 12. Кататэ мочи котэ гаэси (6 форм)
3 КЮ
 1. Миги ханми но камаэ
 2. Хидари ханми но камаэ
 3. Тайно хенко ичи/ни (сотай)
 4. Хирики но ёсей ичи/ни (сотай)
 5. Шуматсу доса ичи/ни (сотай)
 6. Ката мочи хидзи шимэ ичи
 7. Шомен учи щихо нагэ
 8. Гамен цуки хидзи осаэ ни
 9. Уширо ваза риотэ мочи айкинаге
 10. Уширо риотэмочи иккадзё осаэ ичи/ни
 11. Уширо риотэ мочи санкадзё осаэ ичи/ни
 12. Сувари вадза риотэ мочи коккю хо (3)
 13. Шитэй вадза
  • Кататэ мочи шихо нагэ ичи/ни
  • Шомэн учи иккадзё осаэ ичи/ни
  • Кататэ мочи никадзё осаэ ичи/ни
  • Шомэн учи санкадзё осаэ ичи/ни
  • Кататэ мочи сокумэн ирими нагэ ичи/ни
  • Ёкомэн учи шихо нагэ ичи, ни
  • Ёкомэн учи шомен ирими нагэ ичи/ни
  • Гамэн цуки хидзи осаэ ичи
  • Риотэ мочи тенчи нагэ ичи, ни
  • Ушироваза риотэ мочи сокумэн ирими нагэ
  • Мунэ мочи хидзи шимэ ичи/ни
  • Сувари ваза риотэ мочи кокю хо ичи/ни
  • Кататэ мочи котэ гаэси (6 форм)
 14. Кататэ мочи — дзю вадза
2 КЮ
 1. Миги ханми но камаэ
 2. Хидари ханми но камаэ
 3. Тайно хенко ичи/ни (сотай)
 4. Хирики но ёсэй ичи/ни (сотай)
 5. Шуматсу доса ичи/ни (сотай)
 6. Ханми хантачи кататэ мочи шихо нагэ ичи/ни
 7. Шомэн цки шихо нагэ оё
 8. Шомэн цки сокумэн ирими нагэ ичи
 9. Кататэ мочи иккадзё осаэ ичи
 10. Кататэ мочи шомен ирими нагэ ичи
 11. Ката мочи кокю нагэ
 12. Шитэй вадза
  • Ёкомэн учи шихо нагэ ичи/ни
  • Ёкомэн учи иккадзё осаэ ичи/ни
  • Мунэ мочи никкадзё осаэ ичи/ни
  • Ёкомэн учи санкадзё осаэ ичи/ни
  • Шомэн учи ёнкадзё осаэ ичи/ни
  • Ката мочи сокумэн ирими нагэ ичи/ни
  • Шомэн учи шомэн ирими нагэ ичи/ни
  • Ёкомэн учи шомэн ирими нагэ ичи/ни
  • Шомэн учи хидзи шимэ ичи/ни
  • Шомэн учи котэ гаэси ичи/ни
  • Ёкомэн учи котэ гаесэ ичи/ни
  • Риотэ мочи тенчи нагэ ичи/ни
  • Ката мочи иккадзё осаэ ичи/ни
 13. Сувари вадза риотэ мочи кокю хо (4)
 14. Риотэ мочи дзю вадза
 15. Шомэн учи дзю вадза
1 КЮ
 1. Миги ханми но камаэ
 2. Хидари ханми но камаэ
 3. Тайно хэнко ичи/ни (сотай)
 4. Хирики но ёсэй ичи/ни (сотай)
 5. Шуматсу доса ичи/ни (сотай)
 6. Кататэ мочи иккадзё осаэ ни
 7. Ушироваза кататэ маэ эримочи санкадзё нагэ
 8. Кататэ мочи шомэн ирими нагэ ни
 9. Ханми хантачи риотэ мочи шихонагэ
 10. Моротэ мочи тайно хэнко кокю нагэ
 11. Танто дори котэ гаэси
 12. Танто дори шихонагэ
 13. Танто дори удэ гарами
 14. Танто дори гокадзё осаэ
 15. Сувари вадза риотэ мочи кокю хо (5)
 16. Шитэй вадза
  • Ёкомэн учи шихо нагэ ичи/ни
  • Ёкомэн учи иккадзё осаэ ичи/ни
  • Мунэ мочи никкадзё осаэ ичи/ни
  • Ёкомэн учи санкадзё осаэ ичи/ни
  • Шомэн учи ёнкадзё осаэ ичи/ни
  • Ката мочи сокумэн ирими нагэ ичи/ни
  • Шомэн учи шомэн ирими нагэ ичи/ни
  • Ёкомэн учи шомэн ирими нагэ ичи/ни
  • Шомэн учи хидзи шимэ ичи/ни
  • Шомэн учи котэ гаэси ичи/ни
  • Ёкомэн учи котэ гаэси ичи/ни
  • Риотэ мочи тенчи нагэ ичи/ни
  • Ката мочи иккадзё осаэ ичи/ни
 17. Мунэ мочи дзю вадза
 18. Шомэн цки дзю вадза